Tämä painike vie aloitussivulle

 

A isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta (1976/673) 8 §

8.1 § Jos vajaavaltaisen holhoojaa tai lapsen äitiä ei ole kuultu tunnustamisen johdosta, tulee isyyslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun lastenvalvojan varata heille tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Tätä koskeva ilmoitus on annettava tiedoksi siten kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (1966/232) on säädetty.

8.2 § (1980/354) Jos lapsi, äiti taikka aviomies, jonka isyyslain 16 ja 16 a §:n mukaan on hyväksyttävä tunnustaminen, ei ole todistettavasti saanut tietoa tunnustamislausuman antamisesta ja heidän olinpaikkansa on tunnettu, on isyyslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun lastenvalvojan annettava heille tieto tunnustamisesta postitse saantitodistusta vastaan.