Tämä painike vie aloitussivulle

 

A määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille (1868/32) 8 §

8 § Jos puolisot avioliitossa eroitetaan; taikka jos yhdyskunta purkautuu, joko semmoinen, josta [Kauppakaaren 15 luvussa] puhutaan, taikka muu, joka, voimassa olevan määräyksen mukaan, on ollut yleisesti julistettu, taikka jos täysivaltainen ihminen pannaan holhoojan alle; niin tuntemattomille velkojille silloin myös haettakoon kutsumus sillä tapaa, kuin 7 §:ssä on sanottu.