Tämä painike vie aloitussivulle

 

A määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille (1868/32) 11 § (1965/49)

11.1 § (1965/49) Jos se velkoja, jota ei ole ilmoitettu, jättää saatavansa ilmoittamatta julkisessa haasteessa määrättynä paikalletulopäivänä ja jos hän ei sitä ennenkään ole ilmoittanut, olkoon puhevaltansa menettänyt sitä velallista vastaan, jolla ei näytetä ennen paikalletuloajan päättymistä olleen tietoa tästä saatavasta; kuitenkin on velallinen, jota sellaisesta saatavasta haetaan, velvollinen velkojan niin vaatiessa valalla vahvistamaan, ettei hänellä ollut siitä tietoa ennen paikalletuloajan loppua. Jos hän ei voi valaa tehdä, taikka jos muuten näytetään toteen, että hänellä siitä saatavasta on ollut tieto, maksakoon silloin velan tahi osansa siitä.

11.2 § (1965/49) Sama on laki, kun ilmoitettu velkoja laiminlyö sanotulla tavalla valvoa saatavan, jota haasteen hakija ei ole tuntenut eikä luetteloonsa ottanut.

11.3 § (1965/49) Jos holhooja on ottanut julkisen haasteen jonkun sellaisen puolesta, joka on tullut täyteen ikään, vaan on toisen holhottavaksi määrätty, on velkoja, joka laiminlyö saatavansa ilmoittamisen, menettänyt puhevaltansa maksun saamisesta, ellei näytetä holhoojalla olleen tahi hänen saaneen samasta saatavasta tietoa, niin kuin yllä on sanottu.