Tämä painike vie aloitussivulle

 

Avioliittolaki (1929/234) 5 § (1988/411)

5.1 § (1988/411) Holhottavaksi julistettu ei saa mennä avioliittoon ilman holhoojansa suostumusta.

5.2 § (1988/411) Tuomioistuin voi hakemuksesta antaa holhottavaksi julistetulle luvan mennä avioliittoon, jos holhooja ei ole antanut suostumustaan ja harkitaan, ettei suostumuksen antamatta jättämiseen ole pätevää syytä.