Tämä painike vie aloitussivulle

 

Avioliittolaki (1929/234) 42 §

42 § Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti. Vajavaltainen hankkikoon siihen myöskin holhoojansa kirjallisen suostumuksen.