Tämä painike vie aloitussivulle

 

A lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (1994/556) 10 §

10 § Kun sosiaalilautakunta tuomioistuimen pyynnöstä tekee selvityksen tai käyttää puhevaltaa lapsen huoltoa taikka holhoojan määräämistä tai vapauttamista koskevassa asiassa, sosiaalilautakunnan on neuvoteltava asiasta holhouslautakunnan kanssa, jos tätä on pidettävä tarpeellisena, ja tarvittaessa pyydettävä holhouslautakunnan lausunto holhouksen järjestämisestä.