Tämä painike vie aloitussivulle

 

A lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (1994/556) 13 §

13.1 § Kun sosiaalilautakunta on vahvistanut sopimuksen, jossa lapsen huolto on uskottu molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle, sosiaalilautakunnan on viipymättä ilmoitettava tästä väestötietojärjestelmään siten kuin väestötietoasetuksen (886/93) 11 §:ssä säädetään, sekä holhouslautakunnalle.

13.2 § Kun sosiaalilautakunta on vahvistanut lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen ja sosiaalilautakunnan tiedossa on, että asia on vireillä tuomioistuimessa, sen on lähetettävä sopimuksen jäljennös tuomioistuimelle.