Tämä painike vie aloitussivulle

 

Asetus lapseksiottamisesta (1985/154) 4 §

4 § Jos alaikäisen lapseksiotettavan etu on ristiriidassa tai saattaa joutua ristiriitaan hänen huoltajansa tai holhoojansa edun kanssa käsiteltäessä lapseksiottamisen vahvistamista koskevaa asiaa tuomioistuimessa, tuomioistuimen on viran puolesta huolehdittava siitä, että uskottu mies määrätään siinä asiassa valvomaan lapseksiotettavan oikeutta.