Tämä painike vie aloitussivulle

 

A ortodoksisesta kirkkokunnasta (1970/179) 29 § (1978/672)

29.1 § (1978/672) Kirkkoherran johdolla pidetään seuraavat kirkkoherranvirastossa säilytettävät kirkonkirjat:

1) perhekirja, johon merkitään kunkin seurakunnan jäsenen a) sukunimi, b) etunimet, c) henkilötunnus, d) syntymäkotikunta e) milloin on kastettu ja voideltu, f) kansalaisuus, g) äidinkieli, h) määräyksenvarainen holhous, i) tieto sosiaalilautakunnan huostaan ottamisesta ja huostassapidon päättymisestä (3.4.1987/373), j) alakohta on kumottu A:lla 1986/141, k) alakohta on kumottu A:lla 1987/373, l) vanhempien ja huoltajien nimi ja henkilötunnus (1987/373), m) aviopuolison nimi ja henkilötunnus, vihkimisaika ja -tapa, monesko avioliitto on kysymyksessä, asumuseron myöntämispäivä, avioliiton purkautumispäivä ja -tapa sekä kirkollinen avioero (1987/373), n) lasten nimi- ja henkilötunnus, o) tiedot, milloin joku seurakuntalaisista on muuttanut seurakuntaan tai seurakunnasta pois, p) kuolinaika sekä q) muut tiedot, jotka on säädetty väestörekisteriin merkittäviksi (1987/373)

2) syntyneiden luettelo, johon merkitään ne syntyneet, joiden syntymätodistukset saapuvat seurakunnalle, minkä lisäksi merkinnästä on tehtävä viittaus äidin ja tarvittaessa isän kohdalla perhelehteen;

3) kastettujen luettelo, johon merkitään kaikki seurakunnan jäseniksi kastetut lapset sekä ne ortodoksiseen kirkkoon liittyneet, joita ei aikaisemmin ole kastettu tai voideltu sakramentaalisesti kirkon jäseniksi;

4) kuulutusluettelo, joka laaditaan vahvistettujen ohjeiden mukaisesti;

5) vihkimisluettelo, joka laaditaan vahvistettujen ohjeiden mukaisesti;

6) kuolleiden luettelo, johon merkitään kuolleen nimi, syntymäaika ja henkilötunnus, kotipaikka, kuolin- ja hautauspäivä sekä hautaamispaikka, ja on kustakin tehtävä eri merkintä; kuolleiden kirjaa on pidettävä, seurakunnan perhekirjaan merkityistä seurakunnan alueella tai sen ulkopuolella kuolleista ja haudatuista sekä erikseen seurakunnan alueella kuolleista ja haudatuista, seurakunnan papiston siunaamista henkilöistä, joita ei ole merkitty seurakunnan perhekirjaan;

7) muuttaneiden luettelo, joka sisältää jokaiselta vuodelta kaikkien seurakuntaan ja seurakunnasta muuttaneiden nimen, syntymäajan ja väestörekisteritunnuksen, samoin myös paikkakunnan, josta ja jonne on muuttanut sekä muuttotodistuksen päivämäärän;

8) kirkosta eronneiden luettelo, joka sisältää kirkosta eronneiden nimet ja syntymäajat sekä henkilötunnukset, sekä milloin on eronnut ja mihin rekisteriin merkitty;

9) luettelo seurakunnan alueella kunnasta toiseen muuttaneista;

10) luettelo seurakunnan poissaolevista jäsenistä;

11 k. on kumottu A:lla 1987/373

12) luettelo kirkon ja seurakunnan kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta. Irtaimistosta merkitään, milloin esine hankittiin tai otettiin käyttöön ja milloin se kelpaamattomana on jäänyt pois käytöstä. Jos esine tai sen osat on tehty kullasta tai hopeasta, merkitään myös metallin laatu ja paino.

29.1 § (1987/894) Maan hallitus tai kirkollishallitus voi määrätä papiston ja kanttorit pitämään myös muita kuin 1 momentissa mainittuja kirjoja ja luetteloita.