Tämä painike vie aloitussivulle

 

A raskauden keskeyttämisestä (1970/359) 2 §

2 § Jollei nainen 1 §:ssä tarkoitetusta syystä voi esittää pätevää pyyntöä raskauden keskeyttämiseen, voi siinä mainittua lupaa hakea myös

1) erityisesti määrätty uskottu mies ja holhottavana olevan puolesta hänen holhoojansa; sekä

2) yleiseen laitokseen otetun puolesta laitoksen johtaja.