Tämä painike vie aloitussivulle

 

A tapaturmavakuutuslain täytäntöönpanosta (1948/850) 16 §

16 § Korvaus on maksettava, tapaturmavakuutuslain 63 §:n 2 momentissa mainittua tapausta lukuunottamatta, siihen oikeutetulle taikka tämän valtuuttamalle. Kuitenkin maksetaan viittätoista vuotta nuoremmalle vahingoittuneelle tuleva korvaus hänen holhoojalleen.