Tämä painike vie aloitussivulle

 

L lapsen elatuksesta (1975/704) 7 §

7.1 § Elatusapua koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti. Sopimuksesta tulee selvästi käydä ilmi:

1) lasta ja hänen vanhempiaan koskevat henkilötiedot;

2) elatusavun määrä;

3) mistä ajankohdasta lukien elatusapua on suoritettava;

4) milloin elatusavun suorittaminen päättyy;

5) milloin elatusapuerät erääntyvät maksettaviksi; sekä

6) kenelle elatusapu on suoritettava.

7.2 § Elatusapua koskevan sopimuksen allekirjoittavat se lapsen vanhemmista, joka sitoutuu suorittamaan elatusapua sekä alaikäisen lapsen puolesta hänen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu edustajansa. Jos lapsi on täysivaltainen, on hänen allekirjoitettava sopimus. Kun se vanhemmista, joka sitoutuu suorittamaan elatusapua, on vajaavaltainen, on sopimus hänen holhoojansa hyväksyttävä ja allekirjoitettava.

7.3 § Sopimus, jossa lapsen puolesta on luovuttu oikeudesta saada elatusapua vastaisuudessa, on mitätön.