Tämä painike vie aloitussivulle

 

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus, joka sisältää erityisiä määräyksiä holhouksien vaarinpidosta (1898/34B) 2 §

Holhouslain (1898/34A) 59 §:n johdosta olemme Me nähneet hyväksi armossa antaa seuraavat erityiset määräykset holhouksien vaarinpidosta.

2 § Holhoukset kirjoitetaan holhouskirjaan siinä järjestyksessä, missä ne ovat Oikeuden hoitoon tulleet, ja merkitään silloin:

ensimmäiseen sarekkeeseen holhouksen juokseva järjestysnumero;
toiseen sarekkeeseen holhunalaisen sekä, jos tämä on alaikäinen, hänen isänsä taikka, kun lapsi on avioton, hänen äitinsä nimi, sääty tahi ammatti ja kotipaikka;
kolmanteen sarekkeeseen holhunalaisen syntymävuosi ja -päivä;
neljänteen sarekkeeseen holhoojan nimi, sääty tahi ammatti ja kotipaikka sekä, milloin holhutoimi ei perustu määräykseen, huomautus että hän on laissa määrätty holhooja, niin myös, jos holhoojia on useampia, ilmoitus siitä, onko holhutoimi heidän kesken jaettu, ja millä tavoin; ja
viidenteen sarekkeeseen aika, milloin määräys on annettu tahi, kun holhooja on laissa määrätty, milloin on tehty päätös holhouksen kirjoittamisesta kirjaan.