Tämä painike vie aloitussivulle

 

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus, joka sisältää erityisiä määräyksiä holhouksien vaarinpidosta (1898/34B) 3 §

Holhouslain (1898/34A) 59 §:n johdosta olemme Me nähneet hyväksi armossa antaa seuraavat erityiset määräykset holhouksien vaarinpidosta.

3 § Holhouskirjaan on vielä lyhyesti tehtävä sellaisia muistiinpanoja, jotka ovat holhouksien vaarinpitoa varten tarpeen; ja on siis kirjaan merkittävä:

kuudenteen sarekkeeseen, onko holhoustili tehtävä vuosittain vai saako se käsittää kaksi tahi kolme vuotta kerrallaan ja milloin päätös sellaisesta pitemmästä tilintekoajasta on tehty;
seitsemänteen ja kahdeksanteen sarekkeeseen päivä, milloin holhouslautakunta on ilmoittanut holhoustilin tarkastamisen, sekä minkä ajan tili on käsittänyt, niin myös, ensiksimainittuun sarekkeeseen, päätös, jolla Oikeus on holhouslain 55 §:n mukaan velvoittanut holhoojan antamaan uuden tilin tahi määrännyt uskotun miehen moittimaan hoitoa; sekä
yhdeksänteen eli muistutussarekkeeseen holhouslautakunnan ilmoitus siitä, että holhooja on jättänyt antamatta tilin, ja se toimenpide, johon Oikeus on sen johdosta ryhtynyt; niin myös päätös, jolla holhunalaisen isälle, äidille tahi puolisolle on, holhouslain 52 §:n mukaan, määrätty täydellinen tilintekovelvollisuus.