Tämä painike vie aloitussivulle

 

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus, joka sisältää erityisiä määräyksiä holhouksien vaarinpidosta (1898/34B) 8 §

Holhouslain (1898/34A) 59 §:n johdosta olemme Me nähneet hyväksi armossa antaa seuraavat erityiset määräykset holhouksien vaarinpidosta.

8.1 § Laitetusta holhouskirjasta on holhouslautakunnan maksuttomasti saatava jäljennös, maalla tuomarin ja kaupungissa Oikeuden toimesta.

8.2 § Kultakin puolelta vuodelta on maalla tuomarin ja kaupungissa Oikeuden kahden kuukauden kuluessa sen jälkeen, samoin maksuttomasti, lähetettävä holhouslautakunnalle sekä jäljennös holhouskirjasta, mikäli se koskee sen puolen vuoden kuluessa tulleita, lautakunnan valvonnan alaisia holhouksia, että myös tieto Oikeuden saman ajan kuluessa tekemistä päätöksistä aikaisemmin syntyneistä holhouksista.