Tämä painike vie aloitussivulle

 

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus, joka sisältää erityisiä määräyksiä holhouksien vaarinpidosta (1898/34B) 12 §

Holhouslain (1898/34A) 59 §:n johdosta olemme Me nähneet hyväksi armossa antaa seuraavat erityiset määräykset holhouksien vaarinpidosta.

12 § Mitä ylempänä tässä julistuksessa on säädetty holhouksista olkoon soveltuvilta kohdin voimassa myöskin niistä uskotun miehen toimista, kuin holhouslaissa on mainittu; ja ovat ne toimet kirjoitettava holhouskirjaan yhteen jaksoon holhouksien kanssa siten, että toiseen sarekkeeseen merkitään se henkilö, jonka asiaa tahi jälkeenjättämää pesää on hoidettava, kuin myös toimenlaatu muutoin, sekä neljänteen sarekkeeseen uskotun miehen nimi, sääty tahi ammatti ja kotipaikka, ynnä ilmoitus että hän on määrätty uskotuksi mieheksi.