Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 8:80 §

8:80.1 § Tämä laki käypi noudatettavaksi Tammikuun 1 päivänä 1900; kuitenkin ovat kaikki ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeelliset lain voimaan panemiseksi, sitä ennen tämän lain säännösten mukaisesti suoritettavat; ja kumotaan täten Perintökaaren 19, 20, 21, 22 ja 23 luku, asetus Joulukuun 19 päivältä 1864 muutoksista ja lisäyksistä yleisen lain säännöksiin holhoojahoidosta, 1 § asetusta Lokakuun 31 päivältä samaa vuotta sekä Kesäkuun 7 päivänä 1749 annetun asetuksen 8 kohta ynnä muut tästä aineesta voimassa olevat säännökset, mikäli ne ovat vastoin tätä lakia.

8:80.2 § Mitä viimeksimainitun asetuksen 4 ja 5 kohdassa säädetään eräiden sellaisten välikirjain ja sitoumusten pätemättömyydestä, joita ovat antaneet vanhemmiltansa tahi sukulaisiltansa elatusta nauttivat täysivaltaiset henkilöt, on myöskin ylempänä määrätystä päivästä lukien lakkaava olemasta voimassa.