Tämä painike vie aloitussivulle

 

L lapsen hoitotuesta (1969/444) 8 §

8 § Jos lapsi ei ole holhoojansa huollettavana, kansaneläkelaitos voi sosiaalilautakuntaa kuultuaan päättää, että hoitotuki maksetaan henkilölle, jonka huollossa lapsi on. Jos hoitotuen maksamista sen nostamiseen oikeutetulle henkilölle ei erityisestä syystä voida pitää tarkoituksenmukaisena, kansaneläkelaitos voi päättää, että hoitotuki maksetaan sosiaalilautakunnalle tai sosiaalilautakunnan suostumuksella sopivalle henkilölle.