Tämä painike vie aloitussivulle

 

Oikeusministerin esittelystä säädetään 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun henkilörekisterilain (471/87) nojalla:

Henkilörekisteriasetus (1987/476) 1:5 § (1994/431)

1:5.1 § (1994/431) Luottotietorekisterit. Luottotietotoiminnan harjoittaja saa tallettaa luottotietorekisteriin henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin estämättä tiedot sellaisen henkilön nimestä, henkilötunnuksesta, osoitteesta sekä arvosta ja ammatista, jota koskevan tiedon tallettaminen on sallittua tämän pykälän 2-4 momentin nojalla.

1:5.4 § (1994/431) Luottotietorekisteriin saa lisäksi tallettaa tiedon henkilön julistamisesta holhottavaksi.