Tämä painike vie aloitussivulle

 

Isyyslaki (1975/700) 18 §

18.1 § (1980/351) Kuulemis- ja hyväksymismenettely. Lastenvalvojan, jonka 6 §:n 2 momentin mukaisesti on toimitettava isyyden selvittäminen, tulee huolehtia siitä, että holhoojalle ja lapsen äidille varataan tilaisuus tulla kuulluksi tunnustamisen johdosta. Jos lapsen, äidin taikka aviomiehen on hyväksyttävä tunnustaminen, on lastenvalvojan varattava heille tilaisuus hyväksymisen antamiseen.

18.2 § (1980/351) Kuulemisen voi toimittaa ja hyväksymisen vastaanottaa myös se, joka 15 §:n 1 momentin mukaisesti voi vastaanottaa tunnustamislausuman.

18.3 § Kuulemisessa ja hyväksymisen vastaanottamisessa noudatettavasta menettelystä on muutoin voimassa, mitä 15 §:ssä on tunnustamisesta säädetty.