Tämä painike vie aloitussivulle

 

Kansaneläkelaki (1956/347) 43 § (1982/572)

43.1 § (1982/572) Eläkkeensaajan ollessa laitoshoidossa tai sijoitettuna yksityiskotihoitoon, eläke voidaan maksaa eläkkeensaajan tai hänen holhoojansa suostumuksella taikka jos eläkkeen maksamista eläkkeensaajalle itselleen ei voida 44 §:n 1 momentissa mainitusta syystä pitää tarkoitustaan vastaavana, tällaisen hoidon ajalta siitä perittävien maksujen korvaamista varten sille kunnalliselle lautakunnalle tai kuntainliitolle, jonka alainen laitos on tai joka on sijoittanut eläkkeensaajan edellä mainittuun hoitoon.

43.2 § (1982/572) Edellä 1 momentissa mainituin edellytyksin voidaan eläke maksaa myös sille laitokselle, jossa eläkkeensaaja on tai joka on sijoittanut eläkkeensaajan muualle hoitoon. Yksityisen ylläpitämälle laitokselle eläke voidaan maksaa vain, jos eläkkeensaajan on sijoittanut sinne 1 momentissa mainittu viranomainen tai valtion, kunnan tai kuntainliiton omistama laitos, joka antaa maksamiseen suostumuksen.

43.2 § (1993/567) Edellä 1 tai 2 momentin perusteella maksetusta eläkkeestä saadaan pidättää vain sen kuukauden aikana annettavasta hoidosta määrätty maksu, jolta eläke-erä suoritetaan.