Tämä painike vie aloitussivulle

 

Kansaneläkeasetus (1956/594) 51 §

51.1 § (1996/1214) Sen lisäksi, mitä 48 ja 50 §:ssä säädetään, eläkkeenhakija on velvollinen antamaan eläkelaitokselle muutkin hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjajäljennökset.

51.2 § (1996/1214) 2 mom. on kumottu A:lla 1996/1214

51.3 § (1982/885) Hakijan tai hänen holhoojansa taikka kansaneläkelain 35 §:n 2 momentissa tarkoitetun henkilön on vahvistettava hakemuksessa esitetyt tiedot allekirjoituksellaan.