Tämä painike vie aloitussivulle

 

A vaarallisen kemikaalin vähittäismyynnistä (1993/676) 2 §

2 § Myrkyllisen tai erittäin myrkyllisen kemikaalin luovuttamisen edellytykset. Myrkyllistä tai erittäin myrkyllistä kemikaalia saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle henkilölle lukuun ottamatta polttoainetta, jota saa luovuttaa vastaanottajan iästä riippumatta. Metanolipitoista moottoripolttoainetta saa kuitenkin luovuttaa alle 18-vuotiaalle henkilölle vain holhoojan kirjallisella suostumuksella.