Tämä painike vie aloitussivulle

 

Kirkkolaki (1993/1054) 3 §

3.1 § Vaalikelpoisuus. Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan konfirmoitu jäsen,

1) jolla 8 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan on äänioikeus samassa tai jossakin muussa seurakunnassa; ja

2) joka ei ole holhouksen alainen.

3.2 § Oikeus kieltäytyä seurakunnan luottamustoimesta on henkilöllä, joka on täyttänyt 60 vuotta tai on ollut neljän lähinnä edellisen vuoden ajan seurakunnan luottamustoimessa. Muun kieltäytymisperusteen hyväksymisestä määrätään kirkkojärjestyksessä. Seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi asetettavalta vaadittavasta suostumuksesta säädetään 8 luvun 4 §:n 1 momentissa.