Tämä painike vie aloitussivulle

 

Kauppakaari (1734/3) 16:6 §

16:6 § Kun velallinen on karannut, otettakoon hänen irtain ((ja kiinteä)) omaisuutensa heti takavarikkoon, ja merkittäköön sitten kirjaan, ((niinkuin 1 §:ssä on sanottu)). Velkojat selvityttäkööt myös hänen kirjansa ja tililaskunsa. Jos velkojat vaativat karanneen vaimoa, täysivaltaisia lapsia tahi palkollisia, jotka tuntevat pesän tilan, valallansa vahvistamaan kirjaanpanon, niin olkoot nämä siihen velvolliset, ja velkojilla olkoon kuitenkin valta vaatia velallinen valalle, hänen kotiin tultuansa. Velkojilla olkoon myös lupa kaikissa paikoissa, missä luulevat hänellä jotakin omaisuutta tahi saamista olevan, ((kuninkaan käskynhaltijan)) kautta julkisesti kuuluttamalla niitä tiedustaa. Joka tietää hallussansa olevan hänen tavaraansa taikka olevansa hänelle velkaa ja salaa sen eikä ilmoita sitä sen ajan kuluessa, mikä hänelle määrätään, ((maksakoon sen kaksinkertaisesti)).