Tämä painike vie aloitussivulle

 

Kansalaisuuslaki (1968/401) 10 §

10.1 § Passin antamisen rajoitusten ja esteiden harkitseminen. Harkittaessa passin antamista 9 §:n 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle on otettava huomioon matkustamisen merkitys hänen perhesuhteidensa, terveydentilansa, toimeentulonsa, ammattinsa ja muiden olosuhteidensa kannalta.

10.2 § Passin antamista harkittaessa on lisäksi otettava huomioon:

***

3) 9 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun henkilön osalta holhoojan kanta samoin kuin myös henkilöä hoitavan lääkärin tai henkilön terveydentilasta taikka olosuhteista perillä olevan viranomaisen kanta, milloin tämä on käytettävissä.