Tämä painike vie aloitussivulle

 

Kiinteistönmuodostamisasetus (1996/1189) 43 §

43 § Ilmoitus holhouslautakunnalle. Jos toimituksen aikana käy selville, että jonkun asianosaisen etua valvomaan tarvitaan holhouslain tarkoittama uskottu mies, on toimitusinsinöörin ilmoitettava asiasta holhouslautakunnalle ja keskeytettävä tarpeen mukaan toimitus siksi, kunnes uskottu mies on määrätty.