Tämä painike vie aloitussivulle

 

Kuntoutusraha-asetus (1991/893) 8 §

8 § Edunvalvoja. Jos kuntoutuja sairauden tai muun vastaavan syyn takia ei kykene itse hakemaan kuntoutusrahalain mukaista etuutta tai muuten huolehtimaan kuntoutusrahalakiin liittyvistä eduistaan ja oikeuksistaan eikä hänellä ole holhoojaa tai tätä tarkoitusta varten määrättyä uskottua miestä, voi kansaneläkelaitoksen hyväksymä lähiomainen tai muukin henkilö, joka on pääasiallisesti huolehtinut kuntoutujasta, sekä kuntoutujan asuinkunnan sosiaalilautakunta kuntoutujan edunvalvojana käyttää hänen puhevaltaansa kuntoutusrahalain mukaista etuutta koskevassa asiassa.