Tämä painike vie aloitussivulle

 

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) 28 §

28.1 § Mitä Suomen laissa on säädetty alaikäisen Suomen kansalaisen holhouksesta, on sovellettava siinäkin tapauksessa, että hänellä ei ole kotipaikkaa Suomessa. Jos alaikäiselle, jolla ei ole lakimääräistä eikä Suomen lain mukaan määrättyä holhoojaa, on järjestetty holhous sen vieraan valtion lain mukaisesti, missä hän pysyväisesti oleskelee, on asia kuitenkin jäävä sen varaan, ellei oikeus erityisistä syistä päätä, että hänelle on järjestettävä Suomen lain mukainen holhous.

28.2 § Jos alaikäinen Suomen kansalainen, joka pysyväisesti oleskelee vieraassa valtiossa, on holhouksen alaisena Suomen lain mukaisesti, mutta oikeudelle ilmoitetaan, että hänelle on myöskin sanotussa vieraassa valtiossa järjestetty sen lain mukainen holhous tai että hänen vanhempansa tai toinen heistä sikäläisen viranomaisen valvonnan alaisena hoitaa hänen asiansa, harkitkoon oikeus, onko alaikäisen edelleen oltava Suomen lain mukaisen holhouksen alaisena.