Tämä painike vie aloitussivulle

 

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) 29 §

29 § Jos ulkomaalainen, joka sen valtion lain mukaan, johon hän kuuluu, on alaikäinen, pysyväisesti oleskelee tässä valtakunnassa ja hänelle on saman lain mukaan määrättävä holhooja tai hänen omaisuutensa hallinto järjestettävä valvonnan alaiseksi, tiedustelkoon oikeus, tuleeko mainitun lain mukainen holhous tai valvonta järjestettäväksi. Jos ilmoitetaan, että niin ei tule tapahtumaan, tai jos vastausta ei saada kuuden kuukauden kuluessa, järjestettäköön alaikäiselle holhous Suomen lain mukaisesti.