Tämä painike vie aloitussivulle

 

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) 30 §

30 § Ajankohta, jolloin holhoojan tarve alaikäiselle lakkaa, määräytyy sen valtion lain mukaan, johon alaikäinen kuuluu.