Tämä painike vie aloitussivulle

 

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) 31 §

31 § Alaikäisyyden varallisuusoikeudelliset vaikutukset ja holhoojan tai vanhempien toimivalta määräytyvät alaikäisen kotimaan lain mukaan. Jos kuitenkin alaikäiselle on toisen valtion lain mukaan asianmukaisesti järjestetty holhous tai, hänen isänsä tai äitinsä hoitaessa hänen asioitaan, tällaisen hoidon valvonta, olkoon tämä laki noudatettavana.