Tämä painike vie aloitussivulle

 

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) 32 §

32.1 § Mitä Suomen laissa on säädetty holhottavaksi julistamisesta ja holhottavaksi julistetun henkilön holhouksesta, on sovellettava myöskin Suomen kansalaiseen, jolla ei ole kotipaikkaa tässä valtakunnassa. Jos vieraassa valtiossa on järjestetty holhous siellä asuvalle Suomen kansalaiselle, jolle ei ole Suomen lain mukaisesti määrätty holhoojaa, mutta joka Suomen laissa mainitulla perusteella on sanotussa valtiossa julistettu holhottavaksi, on asia kuitenkin jäävä sen varaan, ellei oikeus erityisistä syistä päätä, että hän on oleva Suomen lain mukaisen holhouksen alaisena.

32.2 § Mitä 28 §:n 2 momentissa sanotaan alaikäisen holhouksesta, olkoon soveltuvilta osin voimassa myöskin sellaisen holhottavaksi julistetun Suomen kansalaisen holhouksesta, jonka kotipaikka on vieraassa valtiossa.

32.3 § Holhottavaksi julistamiseksi katsotaan myöskin vajavaltaisuuden pidentäminen sivu alaikäisyysajan.