Tämä painike vie aloitussivulle

 

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) 33 §

33.1 § Jos Suomen tuomioistuimelta on pyydetty sellaisen vieraan valtion kansalaisen julistamista holhottavaksi, jonka kotipaikka on Suomessa, tiedustelkoon oikeus, tuleeko holhous järjestettäväksi sen valtion lain mukaisesti. Jos ilmoitetaan, että niin ei tule tapahtumaan, tai jos vastausta ei saada kuuden kuukauden kuluessa, käsiteltäköön asiaa edelleen, niinkuin olisi kysymys Suomen kansalaisen julistamisesta holhottavaksi.

33.2 § Jos täysi-ikäisen ulkomaalaisen asiat täällä vaativat pikaista hoitoa sellaisen seikan perusteella, jonka vuoksi hänet Suomen lain mukaan olisi julistettava holhottavaksi, voidaan hänet, vaikkakaan hänelle ei 1 momentin mukaan olisi täällä lainkaan tai ei heti järjestettävä holhousta, Suomen lakia soveltamalla toistaiseksi julistaa holhottavaksi sekä hänelle määrätä väliaikainen holhooja.