Tämä painike vie aloitussivulle

 

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) 34 §

34 § Jos Suomen kansalainen on julistettu holhottavaksi vieraassa valtiossa tai vieraan valtion kansalainen Suomessa, voidaan kumpaisessakin tapauksessa holhottavaksi julistaminen peruuttaa sekä tässä valtakunnassa Suomen lain että vieraassa valtiossa sen lain mukaisesti.