Tämä painike vie aloitussivulle

 

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) 35 §

35.1 § Asianomaisen ulkomaan viranomaisen holhottavaksi julistamista koskevasta päätöksestä, niin myös siitä, että sellainen viranomainen on peruuttanut holhottavaksi julistamisen, on pyynnöstä Suomen tuomioistuimen toimesta kuulutettava, niinkuin kuuluttamisesta vastaavissa tapauksissa on Suomen laissa säädetty.

35.2 § Ennenkuin Suomen kansalaisen holhottavaksi julistamisesta kuulutetaan, tutkikoon oikeus, onko päätös siitä annettu sellaisella perusteella, joka Suomen lain mukaan olisi voinut aiheuttaa sellaisen päätöksen.