Tämä painike vie aloitussivulle

 

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) 37 §

37 § Mitä tässä luvussa sanotaan holhottavaksi julistamisesta ja holhouksen järjestämisestä ulkomaan lain mukaisesti, on vastaavasti sovellettava muuhun siihen verrattavaan toimenpiteeseen, joka käsittää oikeudellisen toimikelpoisuuden rajoittamista.