Tämä painike vie aloitussivulle

 

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) 38 §

38 § Holhooja, joka vieraassa valtiossa sen lain mukaisesti on määrätty Suomen kansalaiselle, älköön ilman holhouslautakunnan kussakin eri tapauksessa antamaa suostumusta ryhtykö vajavaltaisen tässä valtakunnassa olevaan omaisuuteen älköönkä hänen puolestaan tehkö velkasitoumusta, ennenkuin Suomen tuomioistuin on päättänyt, että Suomen lain mukaista holhousta ei ole järjestettävä.