Tämä painike vie aloitussivulle

 

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) 39 §

39 § Jos vajavaltaisella Suomen kansalaisella on omaisuutta muussa valtiossa kuin missä holhous on hänelle järjestetty, ja jos sen valtion lain nojalla on sanotun omaisuuden hallintoa varten asetettu erityinen holhooja tai uskottu mies, olkoon holhoojan tai uskotun miehen toimivallasta voimassa sen valtion laki.