Tämä painike vie aloitussivulle

 

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) 40 §

40 § Jos havaitaan vajavaltaisen asiain tässä valtakunnassa vaativan pikaista hoitoa, eikä hänelle ole lainkaan tai ei heti järjestettävä Suomen lain mukaista holhousta, määrätköön oikeus tai, holhouslain 70 §:ssä mainitussa tapauksessa, tuomari uskotun miehen niitä hoitamaan Suomen lain mukaisesti.