Tämä painike vie aloitussivulle

 

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) 41 §

41 § Holhouslain 30 §:n 2 momentin säännöstä holhouslautakunnan velvollisuudesta pitää huolta vajavaltaisen asioista, niin kauan kun hänellä ei ole edusmiestä, on sovellettava myöskin sellaiseen vajavaltaiseen, joka on ulkomaalainen taikka Suomen kansalainen, jolla ei ole kotipaikkaa valtakunnassa.