Tämä painike vie aloitussivulle

 

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) 42 §

42 § Ulkomaalaisen velvollisuus ottaa vastaan holhoustoimi määräytyy Suomen lain mukaan, jos hänen kotipaikkansa on Suomessa, mutta muussa tapauksessa sen valtion lain mukaan, johon hän kuuluu.