Tämä painike vie aloitussivulle

 

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) 43 §

43 § Jos Suomessa on järjestetty holhous ulkomaalaiselle ja sittemmin saadaan tietää, että hänet on asetettu holhouksen alaiseksi kotimaansa lain mukaisesti tai että hänen vanhempansa tai toinen heistä sen mukaisesti hoitaa hänen asiansa, on täällä annettu määräys peruutettava.