Tämä painike vie aloitussivulle

 

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) 44 §

44 § Tämä laki ei tee muutosta siihen, mitä ulkomaalaisen vekseliin tai shekkiin perustuvasta vastuusta on säädetty.