Tämä painike vie aloitussivulle

 

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) 45 §

45 § Ellei muun lain mukaan ole laillista tuomioistuinta sellaista holhouksen silmälläpitoa tai holhousasian käsittelyä varten, joka tämän lain mukaan on Suomen tuomioistuimen asiana, taikka holhoojan tilin moitetta varten, kuuluu asia sen paikkakunnan tuomioistuimelle, missä holhouksenalainen pysyväisesti oleskelee, tai, ellei hän oleskele Suomessa pysyväisesti, Helsingin raastuvanoikeudelle.