Tämä painike vie aloitussivulle

 

Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaki (1964/202) 12b § (1995/1154)

12b § (1995/1154) Jos eläkelaitos suorittaa vajaavaltaiselle 3 §:n 4 momentissa tarkoitettua taloudellista tukea, eläkelaitoksen tulee sen estämättä, mitä 12 a §:ssä säädetään, ilmoittaa siitä vajaavaltaisen kotikunnan holhouslautakunnalle.