Tämä painike vie aloitussivulle

 

Lahjanlupauslaki (1947/625) 4 § (1991/831)

4.1 § (1991/831) Jos joku lahjoittamisen tarkoituksessa on toisen nimiin 1) pankkiin tallettanut rahaa, arvopapereita tai muuta irtainta omaisuutta, 2) arvopaperinvälitysliikkeeseen tallettanut arvopapereita taikka 3) arvo-osuusrekisteriin siirtänyt toisen arvo-osuustilille kirjattavaksi arvo-osuuksia pidättämättä itselleen oikeutta määrätä siitä, mitä on talletettu tai siirretty, pidetään lahjoitusta täytettynä, kun pankki tai arvopaperinvälitysliike on vastaanottanut lahjoitetun omaisuuden lahjan saajan lukuun tai kun lahjoitetut arvo-osuudet on kirjattu lahjan saajan arvo-osuustilille.

4.2 § (1991/831) Mitä 1 momentissa on säädetty, on voimassa, vaikka talletuksesta tai siirrosta annettu todistus on jäänyt lahjan antajan haltuun.

4.3 § (1991/831) Mitä 1 momentissa on säädetty, on vastaavasti voimassa, kun lahjan antaja on siirtänyt lahjan saajan nimiin varoja tililtä tai talletuksesta, joka hänellä on pankissa, arvopaperinvälitysliikkeessä tai arvo-osuusrekisterissä.