Tämä painike vie aloitussivulle

 

Lahjanlupauslaki (1947/625) 6 § (1991/766)

6.1 § (1991/766) Jos joku lahjoittaa irtainta omaisuutta puolisolleen, suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevalle sukulaiselleen tai tämän puolisolle taikka sellaiselle muulle erityisen läheiselle henkilölle, jonka kanssa hän asuu yhteisessä taloudessa, on lahjoituksesta ilmoitettava tuomioistuimelle, jotta lahjansaaja voisi saada suojaa lahjan antajan velkojien takaisinsaantivaatimuksilta konkurssissa ja ulosotossa. Edellä sanottu ei kuitenkaan koske sellaisia tavanmukaisia lahjoja, jotka eivät ole epäsuhteessa antajan taloudelliseen asemaan.

6.2 § (1991/766) Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus tehdään kirjallisesti sen paikkakunnan tuomioistuimelle, jossa lahjanantajalla on kotipaikka tai, jos hänellä ei ole kotipaikkaa Suomessa, Helsingin raastuvanoikeudelle. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi lahjanantaja ja -saaja, lahjan kohde sekä antamisajankohta. Lahjoituksen rekisteröimisestä ja kuuluttamisesta säädetään asetuksella.