Tämä painike vie aloitussivulle

 

L ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön (1985/355) 4 §

4.1 § Kuolleen ihmisen elimiä ja kudoksia saadaan irrottaa toisen ihmisen sairauden tai ruumiinvamman hoitoa varten, jollei ole syytä otaksua, että henkilö eläessään on sellaista toimenpidettä vastustanut tai että hänen lähimmät omaisensa tai holhoojansa sitä vastustaisivat.

4.2 § Jos henkilö on antanut suostumuksensa elimien ja kudoksien irrottamiseen 1 momentissa säädettyyn tarkoitukseen, voidaan toimenpide suorittaa omaisten kiellosta huolimatta.