Tämä painike vie aloitussivulle

 

L lapsen elatuksen turvaamisesta (1977/122) 2 §

2.1 § Elatustukea koskevan hakemuksen voi tehdä se vanhemmista, jonka huollossa lapsi on, lapselle määrätty holhooja tai uskottu mies. Hakemuksen voi tehdä myös vanhempi, joka on alaikäisyyden johdosta vajaavaltainen, jos lapsi on hänen hoidettavanaan.

2.2 § Jos lapsi ei ole sen vanhempansa hoidettavana, jonka huollossa lapsi on, voi hakemuksen tehdä myös muu henkilö, jonka hoidossa lapsi tosiasiallisesti on. Hakemuksen johdosta on kuitenkin kuultava sitä vanhempaa, jolle lapsen huolto kuuluu.